مینی دوره‌های آکادمی بهیار

گروه آموزشی بهیار در صدد بر آمده تا دوره های کاربردی آموزشی خیلی ارزان قیمت را در اختیار شما دانشجویان قرار دهد تا با کمترین هزینه توانایی های شخصیتان را ارتقا دهید و همچنین به درآمدزایی برسید.